Photos & Words

In stilte werk ik aan een nieuwe website. Na een volledige doorlichting van mijn nog jeugdig archief stel ik binnenkort een nieuw portfolio aan u voor. Een collectie beklijvende beelden, met pakkende teksten.

Ei kwijt?